Tüm lamine güvenlik camı tertibatlarının spektral verilerinden lamine güvenlik camı filmlerinin spektral verilerinin çıkarılması ve kaplamaların spektral verilerinin kaplanmış camların spektral verilerinden çıkarılması. Çıkarılan veriler daha sonra ölçülenden başka gözlüklerle birleştirilebilir.

Our video describing the WINSLT® Extractor