WINSLT®, güneş kırıcı ile birlikte camın ışık teknik, güneş ve termal özelliklerini hesaplamak için yazılım çözümüdür.


Kısa sürede ve standartlara uygun her türlü yapı oluşturulabilir:

ISO 673 -> Ug değer
EN 410 -> g-değer, reflection, absorption, transmission
ISO 52022-3 -> gtot-değer
ISO 15099 / ASHRAE -> Ug değer, SHGC değer, reflection, absorption, transmission

hesaplanabilir. Yazılım ift-Rosenheim tarafından onaylanmıştır, ayrıca camın bir performans beyanı ve CE işareti oluşturur.

WINSLT®‘ta kaplamalar, camlar ve güneşten korunma için kendi spektral veri setlerinizi içe aktarabilir ve kullanabilirsiniz. İklimsel sınır koşulları serbestçe seçilebilir.

Ayrıca yapı istenilen sayıda camdan oluşabilir ve ek olarak bir lamel modülü mevcuttur. Hesaplamanızın ardından, ilgili ürün çeşitleri için belirlenen performans verileri, performans beyanına kolayca aktarılabilir ve yazdırılabilir.

Product presentation WINSLT®

Özellikleri:

  • Uluslararası cam ve güneşten korunma üreticilerinin çeşitli ürünlerini içeren kapsamlı veritabanı
  • Kendi spektral verilerinin içe aktarılması
  • ISO 52022-3’e göre sınır koşulları veya serbestçe tanımlanabilir
  • ABD standardı ISO 15099/ASHRAE’ye göre hesaplamalar
  • Herhangi bir cam yapının hesaplanması
  • Kesit boyunca sıcaklık eğrisinin temsili
  • Yansıma, iletim ve absorpsiyonun hesaplanması
  • Birçok dil versiyonunda herhangi bir cam yapı için performans beyanı ve CE işaretinin hazırlanması