Beräkning av strålningens fysikaliska och termiska egenskaper enligt ISO 15099 med ASHRAE:s specifikationer.

Nordamerikansk standard ISO 15099 för beräkning av termiska egenskaper hos fönster, dörrar och solskydd ger i vissa fall två sätt att beräkna ett karakteristiskt värde. Därför fastställer yrkesföreningen för alla företag inom värme-, kyl-, ventilations- och luftkonditioneringsbranschen i USA, även kallad ASHRAE, vilket sätt man ska gå till väga. Beräkningsunderlaget från standarden med ASHRAE-kraven, som delvis även omfattar NFRC-standarderna, implementeras i programvarans algoritm.

På grund av det faktum att innovationerna huvudsakligen finns i programvarans algoritm, den intuitiva hanteringen av modulerna WINSLT® Standard och WINSLT® Expert kvarstår. En glasstruktur kan skapas på mycket kort tid och sedan analyseras. För detta finns en omfattande databas med olika produkter från internationella glastillverkare, som kan utökas efter behov genom att importera egna spektrala data.