Pridobivanje spektralnih podatkov laminiranih plasti varnostnega stekla iz spektralnih podatkov celotnih sklopov laminiranega varnostnega stekla in pridobivanje spektralnih podatkov premazov iz spektralnih podatkov stekel s premazom. Izvlečene podatke je nato mogoče kombinirati z drugimi stekli, ki niso bila izmerjena.

Our video describing the WINSLT® Extractor