WINSLT® je programska rešitev za izračun svetlobno tehničnih, sončnih in toplotnih lastnosti zasteklitve v kombinaciji s sončnim senčenjem.


Vsaka struktura se lahko ustvari v kratkem času in v skladu s standardi:

ISO 673 -> Ug vrednost
EN 410 -> g-vrednost, odboj, absorpcija, transmisija
ISO 52022-3 -> gtot-vrednost
ISO 15099 / ASHRAE -> vrednost Ug, vrednost SHGC, odboj, absorpcija, transmisija

izračunati je mogoče. Programska oprema je certificirana s strani podjetja ift-Rosenheim, ustvari tudi izjavo o lastnostih in oznako CE za zasteklitev.

V programu WINSLT® lahko uvozite in uporabite lastne nabore spektralnih podatkov za premaze, stekla in zaščito pred soncem. Podnebne robne pogoje lahko poljubno izberete.

Tudi struktura je lahko sestavljena iz poljubnega števila stekel, kot dodatek pa je na voljo modul lamel. Po vašem izračunu lahko podatke o lastnostih, določene za posamezne različice izdelka, preprosto prenesete v izjavo o lastnostih in jih natisnete.

Predstavitev izdelka WINSLT®

Vsebine:

  • Obsežna podatkovna baza z različnimi izdelki mednarodnih proizvajalcev stekla in zaščite pred soncem
  • Uvoz lastnih spektralnih podatkov
  • Mejni pogoji v skladu s standardom ISO 52022-3 ali prosto določljivi
  • Izračuni v skladu z ameriškim standardom ISO 15099/ASHRAE
  • Izračun poljubnih steklenih struktur
  • Prikaz temperaturne krivulje v prerezu
  • Izračun odboja, prenosa in absorpcije
  • Priprava izjave o lastnostih in oznake CE za vse steklene konstrukcije v več jezikovnih različicah