HeaderWINSLT

Profesionálny softvér pre výrobcov skla a lamiel

Profesionálny softvér pre výrobcov skla a lamiel

Profesionálny softvér pre výrobcov skla a lamiel


WINSLT®

WINSLT® is the software solution for calculating photometric, solar and thermal characteristics of glazing in combination with solar shading.
In WINSLT® own spectral datasets for coatings, glasses and sun protection can be imported and used. The climatic boundary conditions are freely selectable.
Furthermore, the structure can consist of any number of glass panes and a lamella module is available as an add-on. After your calculation, the determined performance data for the respective product variants can simply be transferred to the declaration of performance and printed out.


Features:

 • Extensive database with various products from international glass and sun protection manufacturers
 • Import of own spectral data
 • Boundary conditions according to EN 52022-3 or freely definable
 • Calculations according to US standard ISO 15099/ASHRAE
 • Calculation of arbitrary disc structures
 • Representation of the temperature profile over the cross section
 • Calculation of reflection, transmission and absorption
 • Creating a declaration of performance and CE marking for any glass structure in many language versions


More Features:

WinSLT

Radiation ISO 52022 Radiation ISO 15099 Spectral data Vacuum Declaration of performance Acoustics database Result printout Slats Radiation EN 410, EN 673
  • WINSLT®
  • WINSLT® je softvérové riešenie na výpočet svetelnotechnických, solárnych a tepelných vlastností zasklenia v kombinácii so

  • WINSLT® Add-On: Slat
  • Vytvorenie ľubovoľných lamiel žalúzie (šírka, vzdialenosť, sklon, poloha slnka) z ľubovoľného lamelového materiálu.    

  • WINSLT® Extractor
  • Extrakcia spektrálnych údajov vrstvených bezpečnostných skiel zo spektrálnych údajov celých zostáv vrstvených bezpečnostných skiel a

  • WINSLT® ASHRAE
  • Výpočet radiačno-fyzikálnych a tepelných charakteristík podľa normy ISO 15099 so špecifikáciami ASHRAE. Severoamerická norma ISOVideopresentation WINSLT®

More videos

 • Overenie softvéru WINSLT® spoločnosťou ift Rosenheim

  Výpočtový program WINSLT® bol overený spoločnosťou ift Rosenheim na normám zodpovedajúce vykonávanie výpočtov svetelných, solárnych a tepelných vlastností zasklení podľa noriem EN 410 a EN 673.

  Správu o validácii pre WINSLT® vypracovanú spoločnosťou ift Rosenheim si môžete pozrieť tade.

  Ak ešte úspešne nepoužívate WINSLT® alebo ešte nepoznáte funkcie ...

 • Výpočet vákuového skla pomocou WINSLT®
  Vďaka ľahšej konštrukcii a vysokým izolačným hodnotám sa vákuové sklo používa čoraz častejšie - najmä pri renovácii starých budov a v oblasti ochrany pamiatok. Nová nadstavba WINSLT túto skutočnosť zohľadňuje. Vďaka nemu je po prvýkrát možné vykonať presný, plne automatický výpočet vákuového zasklenia na základe existujúcich noriem ISO/FDIS.     Ďalšie informácie ...
 • GFF 10/2019
 • Metallbau 11/2018
More videos...


Presentations

 • Overenie softvéru WINSLT® spoločnosťou ift Rosenheim

  Výpočtový program WINSLT® bol overený spoločnosťou ift Rosenheim na normám zodpovedajúce vykonávanie výpočtov svetelných, solárnych a tepelných vlastností zasklení podľa noriem EN 410 a EN 673.

  Správu o validácii pre WINSLT® vypracovanú spoločnosťou ift Rosenheim si môžete pozrieť tade.

  Ak ešte úspešne nepoužívate WINSLT® alebo ešte nepoznáte funkcie ...

 • Výpočet vákuového skla pomocou WINSLT®
  Vďaka ľahšej konštrukcii a vysokým izolačným hodnotám sa vákuové sklo používa čoraz častejšie - najmä pri renovácii starých budov a v oblasti ochrany pamiatok. Nová nadstavba WINSLT túto skutočnosť zohľadňuje. Vďaka nemu je po prvýkrát možné vykonať presný, plne automatický výpočet vákuového zasklenia na základe existujúcich noriem ISO/FDIS.     Ďalšie informácie ...
 • GFF 10/2019
 • Metallbau 11/2018
More presentations...

Press

 • Overenie softvéru WINSLT® spoločnosťou ift Rosenheim

  Výpočtový program WINSLT® bol overený spoločnosťou ift Rosenheim na normám zodpovedajúce vykonávanie výpočtov svetelných, solárnych a tepelných vlastností zasklení podľa noriem EN 410 a EN 673.

  Správu o validácii pre WINSLT® vypracovanú spoločnosťou ift Rosenheim si môžete pozrieť tade.

  Ak ešte úspešne nepoužívate WINSLT® alebo ešte nepoznáte funkcie ...

 • Výpočet vákuového skla pomocou WINSLT®
  Vďaka ľahšej konštrukcii a vysokým izolačným hodnotám sa vákuové sklo používa čoraz častejšie - najmä pri renovácii starých budov a v oblasti ochrany pamiatok. Nová nadstavba WINSLT túto skutočnosť zohľadňuje. Vďaka nemu je po prvýkrát možné vykonať presný, plne automatický výpočet vákuového zasklenia na základe existujúcich noriem ISO/FDIS.     Ďalšie informácie ...
 • GFF 10/2019
 • Metallbau 11/2018
More press...