Výpočet radiačno-fyzikálnych a tepelných charakteristík podľa normy ISO 15099 so špecifikáciami ASHRAE.

Severoamerická norma ISO 15099 na výpočet tepelnotechnických vlastností okien, dverí a slnečných clôn v niektorých prípadoch poskytuje dva spôsoby výpočtu charakteristickej hodnoty. Preto profesijné združenie všetkých spoločností v oblasti vykurovania, chladenia, vetrania a klimatizácie v USA, známe aj ako ASHRAE, stanovuje, ktorým spôsobom sa má postupovať. Základ výpočtu z normy s požiadavkami ASHRAE, ktoré čiastočne zahŕňajú aj normy NFRC, sú implementované v algoritme softvéru.

Vzhľadom na to, že inovácie sú hlavne v algoritme softvéru, zostáva zachované intuitívne ovládanie modulov WINSLT® Standard a WINSLT® Expert. Sklenenú štruktúru je možné vytvoriť vo veľmi krátkom čase a následne analyzovať. Na tento účel je k dispozícii rozsiahla databáza s rôznymi produktmi od medzinárodných výrobcov skla, ktorú možno podľa potreby rozšíriť importom vlastných spektrálnych údajov.