Vytvorenie ľubovoľných lamiel žalúzie (šírka, vzdialenosť, sklon, poloha slnka) z ľubovoľného lamelového materiálu.