Tworzenie dowolnych lameli żaluzji (szerokość, odległość, nachylenie, pozycja słońca) z dowolnego materiału lameli.