Op 1 juli 2013 is de bouwproductenrichtlijn bindend vervangen door de nieuwe bouwproductenverordening. Door haar rechtsvorm is de bouwproductenverordening in alle lidstaten gelijkelijk van toepassing. Met de invoering ervan is de CE-markering in de hele EU op uniforme wijze geregeld. Voorheen geldende nationale voorschriften zijn komen te vervallen. De CE-markering is dus ook bindend in alle lidstaten.

De prestatieverklaring vervangt de oude conformiteitsverklaring. Het belangrijkste verschil is dat de prestatieverklaring niet alleen voor specifieke producttypes, maar voor elk afzonderlijk product moet worden opgesteld, wat tot meer inspanningen van de fabrikant leidt. In WINSLT® is de aanmaak van een prestatieverklaring geïntegreerd. Na het uitvoeren van de berekening in WINSLT®, kan de bijbehorende prestatieverklaring worden afgedrukt. De technische waarden uit de berekening worden overgebracht naar de prestatieverklaring.