Den 1. juli 2013 blev byggevaredirektivet bindende erstattet af den nye forordning om byggevarer. På grund af sin juridiske form gælder forordningen om byggevarer på samme måde i alle medlemsstater. Med deres indførelse er CE-mærkningen blevet reguleret ensartet i hele EU. Tidligere gældende nationale bestemmelser er blevet ophævet. Dermed er CE-mærkningen også bindende i alle medlemsstater.

Ydelseserklæringen erstatter den gamle overensstemmelseserklæring. Den væsentligste forskel er, at ydeevnedeklarationen ikke kun skal udarbejdes for bestemte produkttyper, men for hvert enkelt produkt, hvilket medfører en øget indsats fra producenternes side. I WINSLT® er oprettelsen af en ydeevnedeklaration integreret. Når beregningen er udført i WINSLT®, kan den tilsvarende ydeevnedeklaration udskrives. De tekniske værdier fra beregningen overføres til ydeevnedeklarationen.