WINSLT® je softwarové řešení pro výpočet světelnětechnických, solárních a tepelných vlastností zasklení v kombinaci se solárním stíněním.


Jakoukoli strukturu lze vytvořit v krátkém čase a podle norem:

ISO 673 -> Ug hodnota.
EN 410 -> hodnota g, odrazivost, pohltivost, propustnost.
ISO 52022-3 -> gtot-hodnota
ISO 15099 / ASHRAE -> hodnota Ug, hodnota SHGC, odrazivost, pohltivost, propustnost.

může být vypočtena. Software je certifikován společností ift-Rosenheim a vytváří také prohlášení o vlastnostech a označení CE zasklení.

V programu WINSLT® můžete importovat a používat vlastní sady spektrálních dat pro nátěry, skla a ochranu proti slunci. Klimatické okrajové podmínky lze libovolně volit.

Kromě toho se konstrukce může skládat z libovolného počtu skel a jako doplněk je k dispozici modul lamel. Po vašem výpočtu lze údaje o vlastnostech stanovené pro příslušné varianty výrobku jednoduše přenést do prohlášení o vlastnostech a vytisknout.

Prezentace výrobku WINSLT®

Vlastnosti:

  • Rozsáhlá databáze s různými výrobky od mezinárodních výrobců skel a protisluneční ochrany
  • Import vlastních spektrálních dat
  • Ohraničující podmínky podle normy ISO 52022-3 nebo volně definovatelné
  • Výpočty podle americké normy ISO 15099/ASHRAE
  • Výpočet libovolných struktur skla
  • Zobrazení teplotní křivky v průřezu
  • Výpočet odrazu, přenosu a absorpce
  • Vypracování prohlášení o vlastnostech a označení CE pro libovolné skleněné konstrukce v mnoha jazykových verzích