Извличане на спектрални данни за слоести защитни стъкла от спектрални данни за цели комплекти от слоести защитни стъкла и извличане на спектрални данни за покрития от спектрални данни за стъкла с покритие. След това извлечените данни могат да се комбинират с други стъкла, които не са били измерени.

Our video describing the WINSLT® Extractor