Компанията Sommer Informatik GmbH е основана през 1996 г. и предлага висококвалифицирани софтуерни решения в областта на строителната физика и статичното изчисляване на прозорци, фасади и стъкла. Високият стандарт за качество на софтуера се гарантира от партньорството с научноизследователската и промишлената сфера, включително с Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim.