WINSLT® е софтуерно решение за изчисляване на светлотехническите, слънчевите и топлинните свойства на стъклопакетите в комбинация със слънчево засенчване.


Всяка структура може да бъде създадена за кратко време и в съответствие със стандартите:

ISO 673 -> Ug стойност
EN 410 -> g-стойност, отражение, поглъщане, пропускане
ISO 52022-3 -> gtot-стойност
ISO 15099 / ASHRAE -> Ug стойност, SHGC стойност, отражение, поглъщане, пропускане

може да се изчисли. Софтуерът е сертифициран от ift-Rosenheim и генерира декларация за експлоатационни характеристики и СЕ маркировка на стъклопакета.

В WINSLT® можете да импортирате и използвате собствени набори от спектрални данни за покрития, стъкла и слънцезащита. Климатичните гранични условия могат да се избират свободно.

Наред с това структурата може да се състои от произволен брой стъкла, а модулът за ламели се предлага като допълнение. След Вашето изчисление определените данни за експлоатационните характеристики за съответните варианти на продукта могат просто да бъдат прехвърлени в декларацията за експлоатационни характеристики и разпечатани.

Продуктова презентация WINSLT®

Свойства:

  • Разширена база данни с различни продукти от международни производители на стъкла и слънцезащитни продукти
  • Импорт на собствени спектрални данни
  • Гранични условия в съответствие с ISO 52022-3 или свободно определяеми
  • Изчисления съгласно американския стандарт ISO 15099/ASHRAE
  • Изчисляване на всякакви стъклени структури
  • Представяне на температурната крива в напречното сечение
  • Изчисляване на отражението, пропускането и поглъщането
  • Изготвяне на декларация за експлоатационни показатели и СЕ маркировка за всякакви стъклени конструкции в много езикови версии