Bir bileşenin termal kalitesinin bir ölçüsü. U değeri ne kadar yüksekse, bir bileşenden o kadar fazla ısı geçer. WINISO®‘ta, seçilen yer temelinde doğrusal U-değerini hesaplama veya U-değerini (toplam) hesaplama olanağına sahipsiniz.