İzotermler, yoğuşma kaybı ve küf riski açısından bir bileşenin kalitesini gösteren aynı sıcaklıktaki eğrilerdir. 10 °C ve 13 °C izotermleri, yoğuşma ve küf oluşumu açısından dikkat çekicidir.