Mjukvara för beräkning av värmeflöden, köldbryggor, isotermer och Uf-värden enligt EN ISO 10077-2:2017

Mjukvara för beräkning av värmeflöden, köldbryggor, isotermer och Uf-värden enligt EN ISO 10077-2:2017

Mjukvara för beräkning av värmeflöden, köldbryggor, isotermer och Uf-värden enligt EN ISO 10077-2:2017

Slider
Slider


WINISO®

Beräkning av värmeflöden, köldbryggor, isotermer och Uf-värden enligt EN ISO 10077-2:2017.

Importerade CAD-filer kan analyseras automatiskt och fel i ritningen tas bort av programvaran. Därför kan komplexa konstruktioner och konstruktionssystem beräknas på kort tid. Tack vare den integrerade FEM-beräkningsmotorn kan resultaten bestämmas mycket exakt.

Funktioner

 • Höggradigt automatiserad geometribehandling av CAD-filer i .dxf- och .dwg-format
 • Detaljerad geometri och effektiv beräkning av lutningar och radier
 • Automatiserad materialtilldelning baserad på CAD-skikt
  Ny lösare och beräkningsengång med automatiserad generering av FEM-nät
 • Beräkning enligt ”Radiosity-modellen” (ny hålrumsmodell enligt EN ISO 10077-2:2017) och ekvivalent värmeledningsförmåga (EN ISO 10077-2:2012/2017)
 • Enkla definitioner av folier, beläggningar och ytegenskaper med hjälp av polylinjer
 • .
 • Varianta blandbara gasfyllningar i hålrummet enligt EN 673
 • Automatiskt fastställda Uf-värden för fönster och fasadprofiler
 • Automatiserade Psi-värden för köldbryggor och isolerglasavståndare enligt EN ISO 10211 och EN ISO 10077-2
 • Ug-värden för isoleringsglas enligt EN 673
 • .
 • U-värdeberäkning av alla konstruktioner
 • Beräkning av isotermer, yttemperaturer och temperaturfaktor
 • .Fler funktioner

Winisoes

PSI CAD temperature heat-flow uf FEM fRsi Isotherms three-dimensional humidity material 15099 ENISO u

  • Tredimensionell
  • Profilerna kan visas i WINISO® som en 3D-vy. I 3D-utvärderingen kan vyn visas både i

  • U-värde
  • Ett mått på en komponents termiska kvalitet. Ju högre U-värde, desto mer värme passerar genom

  • ISO 15099
  • Vår expertprogramvara WINISO® har utökats med beräkningar enligt den amerikanska standarden ISO 15099. Tillägget ”ISO

  • Luftfuktighet
  • För vår expertprogramvara WINISO® för beräkning av värmeflöden, köldbryggor, isotermer och Uf-värden enligt EN ISO

  • Materialfält
  • De genererade ytorna på en komponent kan tilldelas material från materialdatabasen i WINISO® med motsvarande
Nyheter om WINISO®

Evenemang

  Feed has no items.