Software for calculating heat flows, thermal bridges, isotherms and Uf-values according to EN ISO 10077-2:2017

Software for calculating heat flows, thermal bridges, isotherms and Uf-values according to EN ISO 10077-2:2017

Software for calculating heat flows, thermal bridges, isotherms and Uf-values according to EN ISO 10077-2:2017

Slider
Slider


WINISO®

Beräkning av värmeflöden, köldbryggor, isotermer och Uf-värden enligt EN ISO 10077-2:2017.

Importerade CAD-filer kan analyseras automatiskt och fel i ritningen tas bort av programvaran. Därför kan komplexa konstruktioner och konstruktionssystem beräknas på kort tid. Tack vare den integrerade FEM-beräkningsmotorn kan resultaten bestämmas mycket exakt.

Funktioner

 • Höggradigt automatiserad geometribehandling av CAD-filer i .dxf- och .dwg-format
 • Detaljerad geometri och effektiv beräkning av lutningar och radier
 • Automatiserad materialtilldelning baserad på CAD-skikt
  Ny lösare och beräkningsengång med automatiserad generering av FEM-nät
 • Beräkning enligt ”Radiosity-modellen” (ny hålrumsmodell enligt EN ISO 10077-2:2017) och ekvivalent värmeledningsförmåga (EN ISO 10077-2:2012/2017)
 • Enkla definitioner av folier, beläggningar och ytegenskaper med hjälp av polylinjer
 • .
 • Varianta blandbara gasfyllningar i hålrummet enligt EN 673
 • Automatiskt fastställda Uf-värden för fönster och fasadprofiler
 • Automatiserade Psi-värden för köldbryggor och isolerglasavståndare enligt EN ISO 10211 och EN ISO 10077-2
 • Ug-värden för isoleringsglas enligt EN 673
 • .
 • U-värdeberäkning av alla konstruktioner
 • Beräkning av isotermer, yttemperaturer och temperaturfaktor
 • .Fler funktioner
Nyheter om WINISO®

Evenemang

  Feed has no items.Video presentation WINISO®

Presentation

Fler videor

  Fler videor...
  Tryck på

   Mer press...