Den längdrelaterade värmeöverföringskoefficienten, kallad Ψ-värdet, anger värmeöverföringen genom kanttätningen för fönster och baseras på DIN EN ISO 10077-2.

Ψ-värdet anges i watt per meter och Kelvin. Ψ-värdet för en ramprofil bestäms automatiskt i WINISO®. Glasstrukturen ersätts av en kalibreringspanel för den första beräkningskörningen. Den ursprungliga glasrutan återställs för den andra beräkningskörningen.