Isotermer är kurvor vid samma temperatur som visar en komponents kvalitet med avseende på kondensationsförlust och risken för mögel. Isotermerna vid 10 °C och 13 °C är slående när det gäller kondensation och mögelbildning.