Värmeflödet anger hur mycket värme som flödar genom en konstruktion per tid. Orsaken till värmeflödet är en temperaturskillnad. Värmeflödet genom den omslutande ytan på en uppvärmd byggnad är proportionellt mot temperaturskillnaden mellan insidan och utsidan.

Värmeflödesfält i WINISO® visar var komponentens förbättringspotential i fråga om värmeöverföring ligger.