Temperaturfaktorn, kallad fRsi-faktorn, är ett kriterium för risken för mögeltillväxt vid en vägganslutning (anslutning av ett fönster till den angränsande väggen) och baseras på DIN 4108-2.

Faktorn bör nå minst 0,70 så att inget mögel kan utvecklas under standardförhållanden. Värdet för fRsi bestäms vid den punkt där den lägsta yttemperaturen råder.