Programska oprema za izračun toplotnih tokov, toplotnih mostov, izoterm in vrednosti Uf v skladu s standardom EN ISO 10077-2:2017

Programska oprema za izračun toplotnih tokov, toplotnih mostov, izoterm in vrednosti Uf v skladu s standardom EN ISO 10077-2:2017

Programska oprema za izračun toplotnih tokov, toplotnih mostov, izoterm in vrednosti Uf v skladu s standardom EN ISO 10077-2:2017

Slider
Slider


WINISO®

Izračun toplotnih tokov, toplotnih mostov, izoterm in vrednosti Uf v skladu s standardom EN ISO 10077-2:2017.

Uvožene datoteke CAD se lahko samodejno analizirajo, programska oprema pa odpravi napake v risbi. Zato je mogoče v kratkem času izračunati kompleksne konstrukcije in konstrukcijske sisteme. Zaradi integriranega računskega mehanizma FEM so rezultati določeni zelo natančno.

Značilnosti

 • Visoko avtomatizirana obdelava geometrije datotek CAD v formatih .dxf in .dwg
 • Podrobna geometrija in učinkovit izračun naklonov in polmerov
 • Avtomatizirano dodeljevanje materialov na podlagi slojev CAD
  Novo reševalno in računsko ogrodje z avtomatiziranim generiranjem mrež FEM
 • Izračun v skladu z “Radiosity-Model” (nov model votline v skladu z EN ISO 10077-2:2017) in ekvivalentno toplotno prevodnostjo (EN ISO 10077-2:2012/2017)
 • enostavna opredelitev folij, premazov in značilnosti površin s poligoni
 • Plinsko polnjenje votline z različnimi mešanimi plini v skladu s standardom EN 673
 • Samodejno določene Uf-vrednosti oken in fasadnih profilov
 • Avtomatsko določene Psi-vrednosti toplotnih mostov in distančnika izolacijskega stekla v skladu s standardoma EN ISO 10211 in EN ISO 10077-2
 • Ug-vrednosti izolacijskih stekel po standardu EN 673
 • izračun U-vrednosti katere koli konstrukcije
 • izračun izoterm, površinskih temperatur in temperaturnega faktorjaVeč funkcij

Winisoes

PSI CAD temperature heat-flow uf FEM fRsi Isotherms three-dimensional humidity material 15099 ENISO u

  • Tridimenzionalni
  • Profili se lahko prikažejo v sistemu WINISO® kot 3D prikaz. Pri 3D-ocenjevanju je mogoče prikazati

  • U-vrednost
  • Merilo toplotne kakovosti sestavnega dela. Višja kot je U-vrednost, več toplote prehaja skozi komponento. V

  • ISO 15099
  • Naša strokovna programska oprema WINISO® je bila razširjena z izračunom v skladu z ameriškim standardom

  • Vlaga
  • Za našo strokovno programsko opremo WINISO® za izračun toplotnih tokov, toplotnih mostov, izoterm in vrednosti

  • Materialna polja
  • Ustvarjenim površinam komponente lahko z različnimi funkcijami dodelite materiale iz podatkovne zbirke materialov v sistemu
Novice o WINISO®

Dogodki

  Feed has no items.