Merilo toplotne kakovosti sestavnega dela. Višja kot je U-vrednost, več toplote prehaja skozi komponento. V programu WINISO® lahko izračunate linearno U-vrednost na podlagi izbranega mesta ali izračunate U-vrednost (skupno).