Prikaz temperaturnih polj barvno prikazuje površinsko temperaturo na posameznih površinah komponente. Barvni prikaz je v razponu vrednosti med 0 °C in 20 °C.