Toplotni pretok kaže, koliko toplote se pretaka skozi konstrukcijo v določenem času. Vzrok za toplotni tok je temperaturna razlika. Toplotni tok skozi obodno površino ogrevane stavbe je sorazmeren temperaturni razliki med notranjostjo in zunanjostjo.

Polja toplotnih tokov v sistemu WINISO® pokažejo, kje je potencial za izboljšave elementa v smislu prenosa toplote.