Temperaturni faktor, imenovan faktor fRsi, je merilo za tveganje rasti plesni pri stenskem priključku (priključek okna na sosednjo steno) in temelji na standardu DIN 4108-2.

Faktor mora dosegati vsaj 0,70, da se v standardnih pogojih ne more razviti plesen. Vrednost fRsi se določi na točki najnižje površinske temperature.