Softvér na výpočet tepelných tokov, tepelných mostov, izoteriem a hodnôt Uf podľa normy EN ISO 10077-2:2017

Softvér na výpočet tepelných tokov, tepelných mostov, izoteriem a hodnôt Uf podľa normy EN ISO 10077-2:2017

Softvér na výpočet tepelných tokov, tepelných mostov, izoteriem a hodnôt Uf podľa normy EN ISO 10077-2:2017

Slider
Slider


WINISO®

Výpočet tepelných tokov, tepelných mostov, izoteriem a hodnôt Uf podľa normy EN ISO 10077-2:2017.

Importované súbory CAD sa môžu automaticky analyzovať a chyby vo výkrese sa odstránia pomocou softvéru. Preto je možné v krátkom čase vypočítať zložité konštrukcie a konštrukčné systémy. Vďaka integrovanému výpočtovému mechanizmu MKP sa výsledky určujú veľmi presne.

Funkcie

 • Vysoko automatizované spracovanie geometrie súborov CAD vo formáte .dxf a .dwg
 • Detailná geometria a efektívny výpočet sklonov a polomerov
 • Automatizované priraďovanie materiálov na základe vrstiev CAD
  Nový riešiteľ a výpočtové enginy s automatizovaným generovaním sietí FEM
 • Výpočet podľa „Radiosity-Modelu“ (nový model dutín podľa EN ISO 10077-2:2017) a ekvivalentnej tepelnej vodivosti (EN ISO 10077-2:2012/2017)
 • Jednoduché definovanie fólií, povlakov a povrchových charakteristík pomocou polylinií
 • Rôzne miešané plynové výplne dutín podľa normy EN 673
 • Automaticky stanovené hodnoty Uf okien a fasádnych profilov
 • Automaticky stanovené Psi-hodnoty tepelných mostov a izolačných dištančných skiel podľa EN ISO 10211 a EN ISO 10077-2
 • Ug-hodnoty izolačných skiel podľa EN 673
 • Výpočet U-hodnoty akejkoľvek konštrukcie
 • Výpočet izoteriem, povrchových teplôt a teplotného faktoraViac funkcií

Winisoes

PSI CAD temperature heat-flow uf FEM fRsi Isotherms three-dimensional humidity material 15099 ENISO u

  • Trojrozmerné
  • Profily sa dajú zobraziť v systéme WINISO® ako 3D zobrazenie. V 3D vyhodnotení je možné

  • Hodnota U
  • Meradlo tepelnej kvality súčiastky. Čím vyššia je hodnota U, tým viac tepla prechádza komponentom. V

  • ISO 15099
  • Náš expertný softvér WINISO® bol rozšírený o výpočet podľa americkej normy ISO 15099. Na tento

  • Vlhkosť
  • Pre náš odborný softvér WINISO® na výpočet tepelných tokov, tepelných mostov, izoteriem a hodnôt Uf

  • Materiálové polia
  • Vygenerovaným povrchom súčiastky možno pomocou rôznych funkcií priradiť materiály z databázy materiálov v systéme WINISO®
Novinky o spoločnosti WINISO®

Podujatia

  Feed has no items.