Tepelný tok udáva, koľko tepla pretečie konštrukciou za určitý čas. Príčinou tepelného toku je teplotný rozdiel. Tok tepla cez obalový povrch vykurovanej budovy je úmerný rozdielu teplôt vnútri a vonku.

Polia tepelného toku v systéme WINISO® ukazujú, kde sa nachádza potenciál zlepšenia konštrukčného prvku z hľadiska prestupu tepla.