Software for calculating heat flows, thermal bridges, isotherms and Uf-values according to EN ISO 10077-2:2017

Software for calculating heat flows, thermal bridges, isotherms and Uf-values according to EN ISO 10077-2:2017

Software for calculating heat flows, thermal bridges, isotherms and Uf-values according to EN ISO 10077-2:2017

Slider
Slider


WINISO®

Obliczanie przepływów ciepła, mostków cieplnych, izoterm i wartości Uf zgodnie z normą EN ISO 10077-2:2017.

Importowane pliki CAD mogą być analizowane automatycznie, a błędy w rysunku są usuwane przez oprogramowanie. Dzięki temu można w krótkim czasie obliczyć złożone konstrukcje i systemy konstrukcyjne. Dzięki zintegrowanemu silnikowi obliczeniowemu FEM, wyniki są określane bardzo precyzyjnie.

Features

 • Wysoko zautomatyzowane przetwarzanie geometrii plików CAD w formacie .dxf i .dwg
 • Dokładna geometria i wydajne obliczanie pochyleń i promieni
 • Automatyczne przydzielanie materiałów na podstawie warstw CAD
  Nowy solver i mechanizm obliczeniowy z automatycznym generowaniem siatek FEM
 • Obliczenia zgodnie z „Radiosity-Model” (nowy model wnęki zgodnie z EN ISO 10077-2:2017) i równoważną przewodnością cieplną (EN ISO 10077-2:2012/2017)
 • Proste definiowanie folii, powłok i charakterystyki powierzchni za pomocą polilinii
 • Wypełnienie wnęki różnymi mieszalnymi gazami zgodnie z normą EN 673
 • Automatycznie określane wartości Uf dla okien i profili fasadowych
 • Automatycznie określane wartości Psi-values mostków termicznych i ramek dystansowych ze szkła izolacyjnego zgodnie z EN ISO 10211 i EN ISO 10077-2
 • Wartości współczynnika U dla szyb zespolonych wg EN 673
 • Obliczanie wartości współczynnika U dla dowolnej konstrukcji
 • Obliczanie izoterm, temperatur powierzchni i współczynnika temperaturowegoWięcej cech
Wiadomości o WINISO®

Wydarzenia

  Feed has no items.Prezentacja wideo WINISO®

Presentation

Więcej filmów

  Więcej filmów...