Współczynnik temperaturowy, zwany współczynnikiem fRsi, jest kryterium ryzyka rozwoju pleśni przy połączeniu ściennym (połączenie okna z sąsiednią ścianą) i opiera się na normie DIN 4108-2.

Współczynnik ten powinien wynosić co najmniej 0,70, aby w warunkach normalnych nie doszło do rozwoju pleśni. Wartość fRsi jest określana w punkcie minimalnej temperatury powierzchni.