De temperatuurfactor, fRsi factor genoemd, is een criterium voor het risico van schimmelgroei bij een muuraansluiting (aansluiting van een raam op de aangrenzende muur) en is gebaseerd op DIN 4108-2.

De factor moet ten minste 0,70 bedragen, zodat zich onder standaardomstandigheden geen schimmel kan ontwikkelen. De fRsi waarde wordt bepaald op het punt van de minimale oppervlaktetemperatuur.