U-érték

Egy alkatrész hőtechnikai minőségének mérőszáma. Minél magasabb az U-érték, annál több hő áramlik át az alkatrészen. A WINISO® programban lehetősége van a lineáris U-érték kiszámítására a kiválasztott hely alapján, vagy az U-érték (összesített) kiszámítására.

ISO 15099

A WINISO® szakértői szoftverünket kibővítettük az ISO 15099 amerikai szabvány szerinti számítással. Ehhez rendelkezésre áll az “ISO 15099” kiegészítő.

Az “ISO 15099” kiegészítővel elvégezhetők az ISO 15099 és az NFRC szerinti Ufr-, Ueg- és Ucg-számítások vonatkozó számításai. A számítás befejezése után létrehozhatja a kifejezetten az ISO 15099 szabványnak megfelelő nyomtatványt, és megkapja a felhasznált anyagok listáját. A számítási eredmények a megfelelő birodalmi mértékegységekkel együtt is megadhatók.

Páratartalom

A WINISO® szakértői szoftverünkhöz a hőáramlások, hőhidak, izotermák és Uf-értékek számításához az EN ISO 10077-2:2018 szabvány szerint a “Humidity” kiegészítés elérhető a relatív páratartalom, a pára diffúzió és a kondenzvízkiesés kiszámításához.


A “Humidity” kiegészítővel a következő kiértékelési módok állnak rendelkezésre:

Relatív páratartalom mezők

A kijelző információt nyújt a profil/alkatrész minőségéről. Minél sötétebbek a foltok a profilban, annál nagyobb a relatív páratartalom, azaz a kondenzáció veszélye. A számított Psat érték a telítési gőznyomás az alkatrész adott pontján. Ez hőmérsékletfüggő, és azt a maximális vízmennyiséget jelzi, amelyet az alkatrész az adott ponton Pa-ban kifejezve képes elnyelni.

Pi a vízgőz parciális nyomása az adott ponton. A parciális nyomást a peremfeltételek és az alkatrészekben és üregekben történő hőátadás szabályozza. Ha a parciális nyomás meghaladja a telítési nyomást, akkor az alkatrész “túltelített” az adott ponton, aminek következtében kondenzvíz csapódik ki.
Páradiffúziós áramlási mezők

Megmutatja, hogy g/m*d-ben kifejezve mennyi víz áramlik át egy alkatrészen. A vízgőz áramlása ugyanúgy halad át egy alkatrészen, mint a hőmérsékleti görbe. Ez azt jelenti, hogy a vízgőz a parciális nyomásgradiens mentén áramlik a magasból az alacsonyba. A μ ellenállási szám meghatározó a diffúziós áramlás szempontjából egy komponensen keresztül. Minél nagyobb ez a szám, annál vízzáróbb az építőanyag.Kondenzációs veszteség

Ha a Pi parciális nyomás meghaladja a Psat telítési gőznyomást, kondenzáció lép fel a profilban. Gyakori okok az alacsony hőmérséklet és az egyes komponensek alacsony μ diffúziós ellenállási száma. Azokat a helyeket, ahol a kondenzáció kicsapódik, kékkel jelöljük.

Anyagmezők

Az alkatrész generált felületeihez a WINISO® anyagadatbázisából különböző funkciók segítségével lehet anyagokat rendelni a megfelelő anyagszínekkel vagy sraffozással. Az anyagmezők kijelzőjén az alkatrészhez rendelt anyagok színben jelennek meg.

fRsi-Tényező

Az fRsi tényezőnek nevezett hőmérsékleti tényező a falcsatlakozás (az ablak és a szomszédos fal kapcsolata) esetén a penészesedés kockázatának kritériuma, és a DIN 4108-2 szabványon alapul.

A tényezőnek legalább 0,70-et kell elérnie, hogy normál körülmények között ne alakulhasson ki penész. Az fRsi értéket a legkisebb felületi hőmérséklet helyén határozzák meg.

hőáramlás

A hőáram azt jelzi, hogy mennyi hő áramlik át egy építményen időegységenként. A hőáramlás oka a hőmérsékletkülönbség. A fűtött épület burkolófelületén átáramló hőmennyiség arányos a külső és belső hőmérsékletkülönbséggel.

A WINISO® hőáramlási mezői megmutatják, hogy a hőátadás szempontjából hol van az alkatrész javítási potenciálja.

Psi-érték

A hosszal kapcsolatos hőátadási együttható, az úgynevezett Ψ-érték az ablakok peremzárásán keresztül történő hőátadást jelzi, és a DIN EN ISO 10077-2 szabványon alapul.

A Ψ értéket watt per méterben és Kelvinben adják meg. A keretprofil Ψ értéke automatikusan meghatározásra kerül a WINISO® programban. Az üvegszerkezetet az első számítási futtatáshoz egy kalibrációs panel helyettesíti. A második számítási futtatáshoz visszaáll az eredeti üvegtábla.

Uf-érték

A keret U-értéke, az úgynevezett Uf-érték a keret felületén keresztül történő hőátadást jelzi, és a DIN EN ISO 10077-2 szabványon alapul.

A hőátadást négyzetméterenként wattban és Kelvinben fejezik ki. A keretprofil Uf-értékét a WINISO® automatikusan meghatározza. Az üvegszerkezetet egy kalibrációs panel helyettesíti. A számítás után egy méretezhető keret és az eredmény jelenik meg a nézetben. A keret oldalai manuálisan mozgathatók. Ez megváltoztatja a számított Uf értéket.