Lämpövirtojen, lämpösiltojen, isotermien ja Uf-arvojen laskentaohjelmisto standardin EN ISO 10077-2:2017 mukaisesti

Lämpövirtojen, lämpösiltojen, isotermien ja Uf-arvojen laskentaohjelmisto standardin EN ISO 10077-2:2017 mukaisesti

Lämpövirtojen, lämpösiltojen, isotermien ja Uf-arvojen laskentaohjelmisto standardin EN ISO 10077-2:2017 mukaisesti

Slider
Slider


WINISO®

Lämpövirtojen, lämpösiltojen, isotermien ja Uf-arvojen laskeminen standardin EN ISO 10077-2:2017 mukaisesti.

Tuodut CAD-tiedostot voidaan analysoida automaattisesti, ja ohjelmisto poistaa piirustuksen virheet. Näin ollen monimutkaiset rakenteet ja rakennusjärjestelmät voidaan laskea lyhyessä ajassa. Integroidun FEM-laskentajärjestelmän ansiosta tulokset määritetään erittäin tarkasti.

Ominaisuudet

 • .dxf- ja .dwg-muotoisten CAD-tiedostojen pitkälle automatisoitu geometrian käsittely
 • Tarkka geometria ja kallistusten ja säteiden tehokas laskenta
 • Automaattinen materiaalin määritys CAD-kerrosten perusteella
 • Uusi ratkaisija ja laskentakoneisto, jossa on automaattinen FEM-verkkojen luominen
 • Laskenta ”Radiosity-mallin” (uusi ontelomalli standardin EN ISO 10077-2:2017 mukaan) ja ekvivalentin lämmönjohtavuuden (EN ISO 10077-2:2012/2017)
 • mukaan.
 • Kalvojen, pinnoitteiden ja pintaominaisuuksien yksinkertainen määrittely polyviivojen avulla
 • Vaihteleva sekoitettava kaasutäyttö onteloon EN 673:n mukaisesti
 • Ikkunoiden ja julkisivuprofiilien automaattisesti määritetyt Uf-arvot
 • Lämpösiltojen ja eristyslasien välilevyjen automaattiset Psi-arvot EN ISO 10211:n ja EN ISO 10077-2:n mukaisesti
 • eristyslasielementtien Ug-arvot EN 673:n mukaisesti
 • Minkä tahansa rakenteen U-arvon laskenta
 • Isotermien, pintalämpötilojen ja lämpötilakertoimen laskeminenLisää ominaisuuksia

Winisoes

PSI CAD temperature heat-flow uf FEM fRsi Isotherms three-dimensional humidity material 15099 ENISO u

  • Kolmiulotteinen
  • Profiilit voidaan näyttää WINISO®:ssa 3D-näkymänä. 3D-arvioinnissa näkymä voidaan näyttää sekä lämpötilakentissä että lämpövirtauskentissä. Isotermit voidaan

  • U-arvo
  • Komponentin lämpölaadun mittaaminen. Mitä korkeampi U-arvo on, sitä enemmän lämpöä kulkee komponentin läpi. WINISO® -ohjelmassa

  • ISO 15099
  • Asiantuntijaohjelmistomme WINISO® on laajennettu amerikkalaisen standardin ISO 15099 mukaisella laskennalla. Tähän tarkoitukseen on saatavilla lisäosa

  • Kosteus
  • Lämpövirtojen, lämpösiltojen, isotermien ja Uf-arvojen laskentaan tarkoitettuun asiantuntijaohjelmistoon WINISO® standardin EN ISO 10077-2:2018 mukaisesti on

  • materiaalikentät
  • Komponentin luoduille pinnoille voidaan määrittää materiaaleja WINISO®:n materiaalitietokannasta vastaavilla materiaaliväreillä tai luukuilla eri toimintojen avulla.
Uutisia WINISO®

Tapahtumat

  Feed has no items.

We cordially invite you to visit us there.