Lämpövirta kertoo, kuinka paljon lämpöä virtaa rakenteen läpi ajassa. Lämpövirran syynä on lämpötilaero. Lämmitetyn rakennuksen vaippapinnan läpi kulkeva lämpövirta on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilaeroon.

WINISO®:n lämpövirtauskentät osoittavat, missä on komponentin parannuspotentiaali lämmönsiirron kannalta.