Lämpötilakerroin, jota kutsutaan nimellä fRsi-kerroin, on seinäliitoksen (ikkunan liitos viereiseen seinään) homehtumisriskin kriteeri ja perustuu DIN 4108-2:een.

Kertoimen tulisi olla vähintään 0,70, jotta hometta ei voi kehittyä vakio-olosuhteissa. fRsi-arvo määritetään pienimmän pintalämpötilan kohdalla.