Temperaturfaktoren, kaldet fRsi-faktor, er et kriterium for risikoen for skimmelvækst ved en vægtilslutning (tilslutning af et vindue til den tilstødende væg) og er baseret på DIN 4108-2.

Faktoren skal nå op på mindst 0,70, så der ikke kan udvikles skimmelsvamp under standardbetingelser. Værdien fRsi bestemmes på det sted, hvor den mindste overfladetemperatur er mindst.