Hodnota U rámu, nazývaná Uf, udává prostup tepla plochou rámu a vychází z normy DIN EN ISO 10077-2.

Přenos tepla se vyjadřuje ve wattech na metr čtvereční a v kelvinech. Hodnota Uf profilu rámu se ve WINISO® určuje automaticky. Skleněná konstrukce je nahrazena kalibrační deskou. Po výpočtu se v náhledu zobrazí škálovatelný rám a výsledek. Strany rámu lze ručně posouvat. Tím se mění vypočtená hodnota Uf.