Součinitel prostupu tepla v závislosti na délce, označovaný jako hodnota Ψ, udává prostup tepla okenním těsněním a vychází z normy DIN EN ISO 10077-2.

Hodnota Ψ se udává ve wattech na metr a v kelvinech. Hodnota Ψ profilu rámu je automaticky určena v systému WINISO®. Při prvním spuštění výpočtu je skleněná konstrukce nahrazena kalibrační deskou. Pro druhý průběh výpočtu se obnoví původní skleněný panel.