Izotermy jsou křivky stejné teploty, které ukazují kvalitu součásti s ohledem na ztrátu kondenzace a riziko vzniku plísní. Izotermy 10 °C a 13 °C jsou nápadné z hlediska kondenzace a tvorby plísní.