Tepelný tok udává, kolik tepla proteče konstrukcí za určitý čas. Příčinou tepelného toku je rozdíl teplot. Tepelný tok obálkou vytápěné budovy je úměrný rozdílu teplot uvnitř a venku.

Pole tepelných toků v systému WINISO® ukazují, v čem spočívá potenciál zlepšení konstrukčního prvku z hlediska přenosu tepla.