Teplotní faktor, označovaný jako faktor fRsi, je kritériem rizika vzniku plísní při napojení na stěnu (napojení okna na přilehlou stěnu) a vychází z normy DIN 4108-2.

Faktor by měl dosahovat alespoň 0,70, aby za standardních podmínek nemohlo dojít ke vzniku plísní. Hodnota fRsi se určuje v místě minimální povrchové teploty.