EN ISO 10077-2, jako jsou dutiny ≤ 2 mm, mírně větrané dutiny nebo dokonce rohy se zvýšeným odporem proti přestupu tepla, jsou automaticky implementovány softwarem.

 
 

Co se zavedením normy ISO 10077-2:2017 změnilo?

Zavedením nové normy ISO 10077-2:2017 se nejvíce změnil jeden z postupů výpočtu tepelného toku v dutinách okenních a fasádních profilů. Jako alternativu ke zjednodušenému modelu ekvivalentní tepelné vodivosti definovala nová norma nový model, který využívá podrobné tepelné záření. Tento model tepelného záření se nazývá  “Radiosity”.

 

EN ISO 10077-2 příprava s modelem dutin

WINISO® analyzuje a upravuje výkres nejen automaticky v návaznosti na platnou normu DIN EN ISO 10077-2:2012, ale obsahuje také podrobný model vyzařování “Radiosity” podle nové normy ISO 10077-2:2017. Můžete tak vypočítat parametry jako Uf podle staré normy z roku 2012 i podle normy z roku 2017.