Изотермите са криви при една и съща температура, които показват качеството на даден компонент по отношение на загубата на конденз и риска от поява на мухъл. Изотермите при 10 °C и 13 °C са поразителни за кондензацията и образуването на плесен.