Топлинният поток показва колко топлина преминава през конструкцията за определен период от време. Причината за топлинния поток е температурната разлика. Топлинният поток през ограждащата повърхност на отопляема сграда е пропорционален на температурната разлика между вътрешната и външната страна.

Полетата на топлинните потоци в WINISO® показват къде се крие потенциалът за подобрение на компонента по отношение на преноса на топлина.