Температурният коефициент, наречен коефициент fRsi, е критерий за риска от поява на мухъл при стенна връзка (връзка на прозорец със съседна стена) и се основава на DIN 4108-2.

Коефициентът трябва да достигне поне 0,70, за да не може да се развие мухъл при стандартни условия. Стойността на fRsi се определя в точката на минималната повърхностна температура.