HeaderGG

Mjukvara för beräkning av det statiska beviset enligt DIN 18008 och lastförutsättningarna enligt DIN EN 1991-1

Mjukvara för beräkning av det statiska beviset enligt DIN 18008 och lastförutsättningarna enligt DIN EN 1991-1

Mjukvara för beräkning av det statiska beviset enligt DIN 18008 och lastförutsättningarna enligt DIN EN 1991-1


GLASGLOBAL®

Den professionella statiska programvaran enligt DIN 18008 innehåller alla nödvändiga beräkningar och belastningar. Med GLASGLOBAL® kan glas enligt DIN 18008 dimensioneras statiskt. Alla laster som måste beaktas, t.ex. snö, vind, egenvikt, trafiklaster eller klimatfluktuationer i lufttryck och temperatur, testas under beräkningen. Spänning och nedböjning jämförs med de tillåtna värdena och visas på ett tydligt resultatuttryck.


Funktioner:

  • Statisk verifiering av glasrutor enligt DIN 18008: 2012 del 1 till 6
  • Stort antal förinstallerade produkter som glasögon, punkt- och klämhållare
  • Beräkning enligt finita elementmetoden av glasrutans alla former och lager
  • Maximala värden för de enskilda brickornas nedböjning och spänning för relevanta och fritt definierade lastkombinationer
  • Verifiering av alla lastfall (snö, vind, egenvikt, trafiklaster)
  • Vind- och snölaster för Tyskland enligt EN 1991-1-3 och -4 med valfri vind- och snölastmodul för Schweiz


Fler funktioner:

WinSLT Statik Punkthalter Absturz Begehbar Betretbar Schalldatenbank Groeßenmatrix ASTM

Nyheter GLASGLOBAL®:

Evenemang

    Feed has no items.