MembranspänningMembranspänning

Konsiderar membranens spänningsverkan enligt DIN EN 13474-2: 2000

 


Size MatrixSize matrix

Se med en blick vilka mått som skulle passa för din glasning och hur mycket är deras utnyttjandegrad.

 


Vind- och snölastVind- och snölast Tyskland

Genom att ange postnumret bestäms vind- och snölastzonerna automatiskt och alla nödvändiga värden läggs in

 


CanopiesCanopies

Beräkning av skärmtak enligt DIN EN 1991-1-4 / NA2010-12

 


Vind- och snölast Schweiz
Det räcker med det schweiziska postnumret eller ortsnamnet, och vind- och snölasterna tilldelas automatiskt.