Predpisi o dimenzioniranju stekla v Nemčiji so se v zadnjih letih nenehno razvijali in spreminjali. Še vedno pa velja, da je za steklene konstrukcije potreben statični dokaz. Prej veljavne predpise TRLV, TRAV in TRPV je nadomestil predpis DIN 18008 Steklo v gradbeništvu – pravila za projektiranje in gradnjo.

Steklene enote v obliki črte, ki so bile do decembra 2010 opredeljene v pravilniku TRLV, se od takrat nahajajo v DIN 18008 del 2. Izračun na primer ne temelji več na globalnem varnostnem faktorju, temveč na delnih varnostnih faktorjih. Ti upoštevajo negotovosti v sistemu, obremenitvah in materialih.

Strukturo zasteklitve lahko ustvarite z nekaj kliki. Projektne podatke, kot sta skladišče ali geometrija, lahko preprosto izberete s seznama, ne da bi morali določati koordinate za konstrukcijo ali vsaki strani dodeliti mesto skladišča. Pomožna skica takoj prikaže strukturo diska in tako pomaga uredniku pri vnosu pravilnih projektnih podatkov.