Osnovni modul po DIN 18008 – 1 + 2

Predpisi o dimenzioniranju stekla v Nemčiji so se v zadnjih letih nenehno razvijali in spreminjali. Še vedno pa velja, da je za steklene konstrukcije potreben statični dokaz. Prej veljavne predpise TRLV, TRAV in TRPV je nadomestil predpis DIN 18008 Steklo v gradbeništvu – pravila za projektiranje in gradnjo.

Steklene enote v obliki črte, ki so bile do decembra 2010 opredeljene v pravilniku TRLV, se od takrat nahajajo v DIN 18008 del 2. Izračun na primer ne temelji več na globalnem varnostnem faktorju, temveč na delnih varnostnih faktorjih. Ti upoštevajo negotovosti v sistemu, obremenitvah in materialih.

Strukturo zasteklitve lahko ustvarite z nekaj kliki. Projektne podatke, kot sta skladišče ali geometrija, lahko preprosto izberete s seznama, ne da bi morali določati koordinate za konstrukcijo ali vsaki strani dodeliti mesto skladišča. Pomožna skica takoj prikaže strukturo diska in tako pomaga uredniku pri vnosu pravilnih projektnih podatkov.

Točkovno nameščena zasteklitev v skladu z DIN 18008 – 3

Tehnična pravila za načrtovanje in izvedbo točkovnih zasteklitev (TRPV) za vertikalne in nadometne zasteklitve, ki so veljala do konca leta 2010, je nadomestil standard DIN18008 del 3. Standard razlikuje med dvema oklepajema.

Na eni strani so nosilci plošč, ki so z luknjo pritrjeni na zasteklitev, na drugi strani pa vpenjalni nosilci, ki so brez luknje pritrjeni na rob stekla. Oboje lahko v kratkem času vnesete in izračunate z nosilcem točke modula v programu GLASGLOBAL®.

Zaščitna zasteklitev v skladu s standardom DIN 18008 – 4

Stekleni elementi preprečujejo padec ljudi z večje višine v skladu s standardom DIN 18008, del 4, zasteklitev, odporna proti trku. Standard se tu razlikuje v treh kategorijah A, B, C in na splošno temelji na nekoč veljavnih pravilih TRAV.

Pojasnilo posameznih kategorij:

 • Kategorija A:
  Sklenice, ki morajo odnašati vodoravne obremenitve, ker nimajo podpornega parapeta ali dvignjene prečke zahtevane višine za sprejem vodoravnih obremenitev v skladu z DIN EN 1991-1-1-1: 2010-12, 6.4 in DIN EN 1991-1-1 / NA: 2010-12, 6.4.
 • Kategorija B:
  Stekleni nosilci, vpete na dnu, katerih posamezna stekla so povezana z neprekinjeno ograjo zahtevane višine.
 • Kategorija C1:
  Izpolnitve ograj, ki jim ni treba izplačati vodoravnih obremenitev na zahtevani višini.
 • Kategorija C2:
  Zasteklitve pod nosilno prečko, razporejeno na zahtevani višini, ki jim ni treba odstraniti vodoravnih koristnih obremenitev na zahtevani višini.
 • Kategorija C3:
  Steklenice z nosilnimi nosilci na zahtevani višini, ki jim ni treba odnašati vodoravnih bremen zahtevane višine.

V programu lahko takšno zasteklitev izračunate v skladu z veljavnim standardom brez dodatnih potrebnih vnosov. V programu boste obveščeni tudi o standardnih specifikacijah, ki jih je treba upoštevati v vašem projektu.

Hoja po zasteklitvi v skladu s standardom DIN 18008 – 5

Dodatne zahteve za pohodne zasteklitve so urejene v 5. delu standarda DIN 18008. Te zasteklitve morajo biti sestavljene iz laminiranega stekla z najmanj tremi stekli. Izračunati je mogoče tako simetrična kot asimetrična sestavljena varnostna stekla.

Kategorije za koristni tovor se preprosto izberejo s seznama v programu, tako da ni treba ročno vnašati obremenitev. Vse kategorije standarda DIN EN 1991-1-1 / NA, določene za pohodne zasteklitve, so že shranjene v programu GLASGLOBAL®.

Dostopna in proti padcem odporna zasteklitev v skladu z DIN 18008-6

V skladu s standardom DIN 18008-6 je bil v   GLASGLOBAL® uveden dodatek “Accessible”.
Standard DIN 18008-6 razlikuje med naslednjimi vrstami zasteklitev:

stopna zasteklitev
Zasteklitev, v katero je mogoče vstopiti zaradi vzdrževanja (npr. čiščenja)

Sklenitev, ki je odporna proti padcem
Nedostopna zasteklitev v bližini območij, v katera je mogoče vstopiti zaradi vzdrževanja.

Dodatni moduli

Membranska napetostMembranska napetost

Upošteva učinek napetosti membrane v skladu z DIN EN 13474-2: 2000

 


Matrika velikostiMatrika velikosti

Na prvi pogled preverite, katere dimenzije bi bile primerne za vašo zasteklitev in koliko je njihova stopnja izkoriščenosti.

 


Obremenitev zaradi vetra in snegaObremenitev zaradi vetra in snega Nemčija

Z vnosom poštne številke se samodejno določijo območja obremenitve zaradi vetra in snega ter vstavijo vse zahtevane vrednosti

 


NadstreškiNadstreški

Izračun nadstreškov v skladu z DIN EN 1991-1-4 / NA2010-12

 


Vetrna in snežna obremenitev Švica
Zadostuje švicarska poštna številka ali ime mesta, obremenitve zaradi vetra in snega pa so vnaprej samodejno dodeljene.

Modul za striženje, prilagojen posameznemu izdelku

V strokovni programski opremi GLASGLOBAL® je za statično preverjanje zasteklitev v skladu z DIN 18008 na voljo dodatek “Modul strižnih obremenitev za posamezni izdelek”.  V programu GLASGLOBAL® se lahko glede na vrsto obremenitve upošteva modul strižnih obremenitev za kompozitne plasti (npr. Trosifol®, SentryGlas®).

Tole je pregled najpomembnejših inovacij:

 • Upošteva se lahko modul striženja za kompozitne plasti glede na vrsto obremenitve
 • tako se uporabljajo dejanske vrednosti strižnega modula; ni standardnih vrednosti
 • Kompozitni sloji Trosifol® so že izvedeni, na primer SentryGlas®.
 • Uporabniško definirane kompozitne plasti je mogoče shraniti

Podrobne informacije o izračunu strižnega modula so na voljo v naslednji predstavitvi: